کیلومتر 11 جاده‌ مخصوص، نبش سپاه اسلام

تهران

جزئیات مقاله

1402-01-11

کاور خودرو چه مشکلاتی را به همراه دارد؟

  • اجرای کاور بدنه خودرو توسط شخصی که مهارت کافی ندارد سبب می شود هنگام نصب بر روی بدنه خودروی شما خراش ایجاد شود.
  • اگر نصب به درستی صورت نپذیرد ظاهر خودرو خراب می شود.
  • نصب اشتباه کاور باعث جمع شدن آب زیر آن و زنگ زدگی می شود.
  • اگر کاور دچار زنگ زدگی شود، هنگام جدا کردن کاور، رنگ فابریک نیز از بدنه جدا می شود.
  • اگر از جنس مرغوبی برای کاور خودرو استفاده نکنید شاهد لکه های سفیدیی در لبه ها و اطراف کاور خواهید بود.